Charge Me Up!

Partner belépés

Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy a Global Charge Kft. által kínált „Charge me Up!” szolgáltatás felhasználó általi igénybevételének feltételeit szabályozza.

Definíciók

A Szolgáltató adatai:

Felhasználó: Felhasználónak minősül minden olyan természetes személy, aki letölti az applikációt a Play Áruházból vagy az App Store-ból annak érdekében, hogy a Szolgáltatást igénybe tudja venni, továbbá, hogy a Partner által meghirdetett kedvezményekhez hozzá tudjon jutni és azokat fel tudja használni.
Partner: A Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban álló olyan vendéglátó- és szórakozóhelyek, ahol a Szolgáltatás helyileg elérhető, vagyis ahol a Felhasználó a telefonok illetve táblagépek akkumulátorának feltöltésére szolgáló készülékeket megtalálja, továbbá, akik a Honlapon elhelyezett és általuk meghirdetett kupon akciókat a Felhasználó rendelkezésére bocsátják.
Szolgáltatás: A „Charge me up!” szolgáltatás, melynek keretében a Felhasználó az applikáció letöltésével egy olyan kényelmi szolgáltatást vehet igénybe, amelynek keretében a Felhasználó megtudhatja az okostelefonjánk GPS koordinátái alapján – melyet az applikáció használata során engedélyeznie kell a Felhasználónak -, hogy hol található a hozzá legközelebb lévő olyan Partner, ahol merülőben lévő okostelefonjának vagy táblagépének akkumulátorát fel tudja tölteni. A Szolgáltatásról bővebben a következő linken keresztül tájékozódhat: (link)
Honlap: a Szolgáltató által működtetett weboldal és annak minden al- és mikro oldala. www.chargemeup.net
Applikáció: Az App Store-ban illetve a Play Áruházban elérhető applikáció.
Kedvezmény: étel, ital vagy szolgáltatás kedvezményes vásárlására jogosító elektronikus vásárlási jegy, amely a Partner által felkínált ajánlatot testesíti meg.
Hirdetés: üzleti célú megjelenés a Charge me Up! weboldalon, applikációban és Facebook oldalon.
Hirdető: olyan természetes, vagy jogi személy, gazdasági társaság, akinek a megrendelése alapján a Hirdetés közzétételre kerül.

2. A Charge me Up! szolgáltatás platformjai

2.1. Mobil applikáció

Az applikáció Android és IOS operációs rendszereken érhető el. Az applikáció letöltése díjmentes.
Play áruház: https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.evista.chargemeup
App Store:
https://itunes.apple.com/us/app/charge-me-up!/id819263934?mt=8

2.2. Honlap
www.chargemeup.net

2.3. Facebook
Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy jelen ÁSZF elfogadásával elfogadja a Facebook Privacy Policy-ját.

3. Szolgáltatás igénybevétele Felhasználók részére

3.1. Applikáció

Applikáció letöltésére – telefontól függően- a Play Áruházból illetve az App Store-ból tudja letölteni és telepíteni telefonjára. Ha az applikáció telepítése megtörtént, akkor a telefon GPS koordinátái alapján a Felhasználó meg tudja nézni, hogy hol van a legközelebbi Partner, ahol okostelefonját vagy táblagépét fel tudja tölteni.
Az applikáció figyelmeztetni fogja a Felhasználót, ha telefonjának töltöttsége 20% alá esik, és GPS pozíciója alapján a Szolgáltató megmutatja, hol találhatók a legközelebbi Partnerek, ahol ingyenes kényelmi szolgáltatásként Felhasználó igénybe veheti a Partnernél megtalálható mobil telefontöltőket, mely töltőkkel egyszerre akár 2 telefont vagy táblagépet is fel tud tölteni a Felhasználó gyorsan és egyszerűen.
A töltés ingyenes!

3.2. Kedvezmények

A Partner akciókat indíthat, melynek keretében ital/étel akciókat hirdethet meg, amiről a Szolgáltató értesíti a Felhasználót, a Felhasználó okostelefonjára küldött push üzenet formájában, naponta maximum 1 alkalommal. A push üzenetben felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy új akciók jelentek meg a rendszerben. A részletes akciókat a Honlap és az Applikáció „Kedvezmények” aloldalán tekinthetik meg. Az alkohol tartalmú italajánlatokat csak 18 éven felüli Felhasználóink vehetik igénybe. Az ilyen jellegű kedvezmények megtekintése előtt Felhasználó nyilatkozik, hogy elmúlt 18 éves.

Kedvezmény felhasználása:
A Felhasználó a Kedvezményt a mobilján keresztül bemutatja a felszolgálónak, aki egy Szolgáltató által megadott számkód segítségével érvényesíti azt. A Kedvezmény készpénzre nem váltható.

A Kedvezmény a következő adatokat tartalmazza:
- a kedvezmény jellege (áru/ szolgáltatás),
- kedvezmény mértéke,
- a kedvezményt nyújtó Partner megnevezése,
- a kupon érvényességi ideje,
- beváltásának helye.

A Felhasználó a Kedvezmény tartalmának megváltoztatására nem jogosult.

4. Szolgáltatás igénybevétele Partnerek részére

4.1. Szerződéskötés

Partner a Szolgáltatótól többféle módon tudja megrendelni a Szolgáltatást:
- online felületen keresztül
- e-mailen
- telefonon
- személyesen, üzletkötő által

Partner a www.chargemeup.net/regisztracio oldalon tud regisztrálni a rendszerbe. Ezután belép saját admin felületére, ahol kitölti adatlapját. Amint a Szolgáltatási díj megérkezik Szolgáltató számlájára, vagy készpénzben rendezi a Partner, Szolgáltató aktiválja az előfizetést, és a Partner adatlapja megjelenik a Honlapon. Az admin felületen Partner bármikor módosíthatja adatlapját, illetve kedvezményeket bocsájthat ki. 

4.2. Szerződés megszűnése

A Szerződés 1 éves határozott időtartamra jön létre.

A szerződést bármelyik fél indoklás nélkül írásban (postai levél, fax, e-mail) jogosult felmondani 30 napos felmondási határidővel. A szerződés megszűnésével egy időben a Felek kötelesek egymással elszámolni. Az elszámolás a szerződés megszűnését követő hónap 10-ig esedékes.

A szerződés felmondása nem mentesíti Partnert illetve Szolgáltatót a felmondás napjáig keletkezett, illetve a felmondási határidőkig tartó kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) alól. Partner ez esetben köteles a szerződés eredeti, 1 éves lejártáig hátralevő időszakra fennmaradó előfizetési díj összegét egy összegben a Szolgáltató részére megfizetni.
Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a Partner a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit súlyosan megszegi.

Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a szolgáltatás ellenértéke a Szolgáltató által kiállított számla átvételétől számított 15 napon belül nem kerül kifizetésre Partner részéről. Ez esetben Szolgáltató jogosult a szolgáltatás felfüggesztésére. Ha a Partner számla átvételétől számított 30 nap elteltével sem tesz eleget fizetési kötelezettségének, abban az esetben a Szolgáltató jogosult a határozott idejű szerződést azonnali hatállyal felmondani. Partner ez esetben köteles a szerződés lejártáig hátralevő időszakra fennmaradó előfizetési díj összegét is a szerződés azonnali hatályú felmondásakor egy összegben a Szolgáltató részére megfizetni és a töltőegységeket pedig a Szolgáltató részére visszaküldeni.

Partner jogosult jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha Szolgáltató a jelen Szerződésben foglalt és vállalt kötelezettségeit súlyosan megszegi. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha Szolgáltató jelen szerződésben vállalt kötelezettségét Partner díjfizetési kötelezettségének teljesítése ellenére sem teljesíti határidőben. Partner azonnali hatályú felmondása esetén Szolgáltató köteles a Partner által kifizetett díjat az azonnali hatályú felmondás napjától számított 10 napon belül a Partner részére átutalás formájában visszatéríteni.

A töltők a Szolgáltató tulajdonát képezik. Megrendelő köteles a töltőket a Szolgáltató részére visszajuttatni a szerződés lejárta utáni 8 napon belül, ennek hiányában 9.900 Ft + ÁFA / töltő fizetendő Szolgáltató részére.

4.3. Szolgáltatási díj

Az aktuális díjcsomagok a www.chargemeup.net/partnereknek oldalon találhatóak meg. A Szolgáltatási díj kifizetése díjbekérő alapján előreutalással történik, ebben az esetben a számlát Partner a regisztrációkor megadott e-mail címen kapja meg. Személyes üzletkötés esetén lehetőség van a Szolgáltatási díjat készpénzben is kifizetni.

5. Felelősségvállalás

A Honlapon szereplő adatok tájékoztató jellegűek, helyességére a Szolgáltató törekszik, de felelősséget azok tartalmáért nem vállal.

A Honlapon található hirdetések tartalmáért a Hirdető vállalja a gazdasági és jogi felelősséget.
A Szolgáltató a Kedvezmények tartalmát teljes mértékben a Partnerei által nyújtott információ változtatás nélküli közlésével teszi elérhetővé, így amennyiben a leírt és a valós szolgáltatás között különbség van, az ebből eredő kárért való felelősség kizárólag a Partnert terheli.
Ebből eredően a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a Kedvezmények ellenében járó szolgáltatás vagy termék minőségért, hiszen ezek nem a Szolgáltató szolgáltatásai és termékei. Minőségi kifogás esetén közvetlenül a Partnerhez kell fordulnia Felhasználónak; továbbá a Kedvezmény felhasználásából adódó semmilyen anyagi és személyi sérülésért; a megvásárolt Kedvezményekben foglalt feltételek megvalósulásáért, érvényesíthetőségéért.
A Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
A Honlap olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhat, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
A Felhasználó felelősséggel tartozik a Szolgáltatóval szemben, a Szolgáltató által elszenvedett valamennyi olyan kárért, amelyet a Szolgáltatónak a Honlap Felhasználó általi szabálytalan és/vagy jogellenes használata okozott.
A Felhasználó a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye hiányában nem jogosult a Honlapot illetve az applikációt reklámozás vagy egyéb promóciós vagy politikai célokból felhasználni.
Ha a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, vagy szokatlan működést tapasztal, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

6. Panaszkezelés

A Szolgáltató felé az alábbi módokon lehet panaszt benyújtani:
Az info@chargemeup.net e-mail címre, ahol az üzenet tárgyaként a „panasz” szó kerüljön feltüntetésre.

A http://www.chargemeup.net/kapcsolat internetes oldalon szereplő kapcsolat felvételi űrlappal. Az üzenet tárgyaként a „panasz” szó kerüljön feltüntetésre.
Postai úton a 9400 Sopron, Major köz 1. címre. A levél címzettje a Global Charge Kft. legyen és az üzenet tárgyaként a „panasz” szó kerüljön feltüntetésre.
A panasz leírásának minden esetben tartalmaznia kell a panaszt tevő elérhetőségét, amelyet a Szolgáltató 8 munkanapon belül kivizsgál és a vizsgálat eredményéről a jogosultat tájékoztatja.
A Szolgáltató és Felhasználó kötelezik magukat arra, hogy amennyiben az elektronikus úton létrejött szerződésből eredően jogvita merül fel közöttük, akkor törekednek arra, hogy a nézetkülönbségeket elsősorban békés úton rendezzék.
Amennyiben Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál,
Békéltető testület eljárásának kezdeményezése;
Bírósági eljárás kezdeményezése.

7. Szerzői jogok

A Charge me Up! márkanév szerzői védjegyoltalom alatt áll.
Az applikáció, valamint a Honlap tartalma, beleértve de nem kizárólagosan a grafikus elemeit, szövegét és technikai megoldásait, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást, továbbá a Honlapon megtalálható és a Szolgáltató által közzétett tartalmak a Szolgáltató szellemi termékei, amelyek szerzői jog védelme alatt állnak. Másolásuk akár teljes egészében, akár részleteiben a szerzői jogokat sérti.

8. Vis major

A Szolgáltató nem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor az érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, szervertámadás, hackertámadás, jogosulatlan hozzáférések stb. Ezen esetekben a szerződési kötelezettség az akadály megszűnéséig szünetel, a szerződésben rögzített határidők nyugszanak.

9. Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató jogosult jelen Szerződési Feltételeket a Felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, azokat az ezt követően végrehajtott vásárlásokra kell alkalmazni.
A Szolgáltató jogosult hirdetéseket, illetve egyéb marketing jellegű tartalmakat bármikor elhelyezni a Honlapon.
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot más domain név alá helyezze.
A Felek között létrejött szerződésre a magyar jog az irányadó.
A Honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és megtekinthető. Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Szeretnél értesülni a legfrissebb eseményekről, hírekről, akciókról?

Iratkozz fel hírlevelünkre.

Tetszik? Kövess minket
Facebookon is

facebook.com/chargemeupNET